×
433229

ศาลรัฐธรรมนูญฯ

iLaw ยื่นผู้ตรวจการแผ่นดินส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ถูกลิดรอนสิทธิเลือกตั้ง อบจ. เหตุย้ายทะเบียนบ้านไม่ถึง 1 ปี สร้างความไม่เป็นธรรม
18 ธันวาคม 2020

iLaw ยื่นผู้ตรวจการแผ่นดินส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ถูกลิดรอนสิทธิเลือกตั้ง อบจ. เหตุย้ายทะเบียนบ้านไม่ถึง 1 ปี สร้างความไม่เป็นธรรม

วันนี้ (18 ธันวาคม) ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน อัมรินทร์ สายจันทร์ นักกฎหมายจากโครงการอินเทอร์เน็ตกฎหมายเพื่อประชาชน หรือ iLaw ในฐานะตัวแทนประชาชนผู้ถูกตัดสิทธิเลือกตั้งสมาชิกและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) เนื่องจากย้ายบ้านก่อนการเลือกตั้งไม่ถึง 1 ปี ยื่นคำร้องขอให้ผู้ตรวจการแผ่นดินเสนอเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า พ.ร.บ. เลือกตั้งท้อ...
7 สิงหาคม 2020

ปิยบุตรร่วมถก กมธ. แก้รัฐธรรมนูญฯ ยันต้องยกเลิก 250 ส.ว. เลิกรับรองคำสั่ง คสช. คืนหลักการปกติ ลดอุณหภูมิการเมืองนอกสภาฯ

วันนี้ (7 สิงหาคม) ที่รัฐสภา ปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการคณะก้าวหน้า ในฐานะคณะกรรมาธิการ (กมธ.) พิจารณาศึกษาปัญหา หลักเกณฑ์ แนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 สภาผู้แทนราษฎร กล่าวในที่ประชุม กมธ. ชุดดังกล่าวเกี่ยวกับการพิจารณาเรื่องบทเฉพาะกาล โดยระบุว่าสำหรับภารกิจของบทเฉพาะกาลนั้นมีไว้เพื่อ    งดเว้นรัฐธรรมนูญบางมาตรามิให้นำมาใช้...
21 กุมภาพันธ์ 2020

อนาคตใหม่คึกคัก ประชาชนแห่ซื้อของที่ระลึก-สมัครสมาชิก ก่อนลุ้นชะตากรรมพรรคคดีเงินกู้

บรรยากาศวันนี้ (21 กุมภาพันธ์) ที่พรรคอนาคตใหม่ มีประชาชนทยอยเดินทางเข้าร่วมกิจกรรมของพรรคที่จัดขึ้นในเวลา 10.30 น. ก่อนรับฟังคำวินิจฉัยจากศาลรัฐธรรมนูญในคดีที่ ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ปล่อยกู้ให้พรรคอนาคตใหม่ ในวงเงิน 191 ล้านบาท   โดยบริเวณที่ทำการพรรคชั้น 5 ได้มีการเปิดจำหน่ายของที่ระลึก เพื่อนำเงินที่ได้ไปใช้หนี้เงินกู้ของธนาธร ขณะเดีย...
7 กุมภาพันธ์ 2020

เปิดคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ มีมติเสียงข้างมากงบปี 63 ไม่โมฆะ

วันนี้ (7 กุมภาพันธ์) ศาลรัฐธรรมนูญนัดแถลงด้วยวาจา ปรึกษาหารือและลงมติกรณีประธานสภาผู้แทนราษฎรส่งความเห็นของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 148 วรรค 1 (1) ว่าพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือไม่   กรณีการเสียบบัตรลงคะแนนแทนของ ฉลอง เ...
นักเตะเชลซีติดโควิด-19
7 กุมภาพันธ์ 2020

ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเสียงข้างมาก 5 ต่อ 4 ให้ร่าง พ.ร.บ. งบปี 2563 ไม่โมฆะ ปม ส.ส. เสียบบัตรแทนกัน พร้อมให้ลงมติใหม่ วาระ 2-3 ก่อนส่งให้วุฒิสภาลงมติต่อ

วันนี้ (7 กุมภาพันธ์) เมื่อเวลา 13.30 น. ศาลรัฐธรรมนูญ นัดแถลงด้วยวาจา ปรึกษาหารือ และลงมติ กรณีประธานสภาผู้แทนราษฎรส่งความเห็นของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา 148 วรรค 1 (1) ว่า พระราชบัญญัติรายจ่ายประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2563 ตราขึ้นโดยไม่ถูกต้อง ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือไม่ กรณีการเสียบบัตรลงคะ...
22 มกราคม 2020

อนาคตใหม่สงสัย กกต. จงใจปกปิดข้อมูลสำนวนยุบพรรคคดีกู้เงิน ไม่ยอมให้คัดสำเนาเอกสาร

วันนี้ (22 มกราคม) ที่สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล จารุวรรณ ศรัณย์เกตุ ส.ส. บัญชีรายชื่อ และกรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่ ได้เข้ายื่นหนังสืออุทธรณ์ต่อประธานกรรมการข้อมูลข่าวสาร เพื่อขอให้เปิดเผยเอกสาร 3 รายการ   เกี่ยวกับกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ส่งฟ้องคดีเงินกู้พรรคอนาคตให...
2 พฤษภาคม 2019

ศาลรัฐธรรมนูญมีมติรับคำร้องผู้ตรวจการแผ่นดิน ปมสูตรคำนวณ ส.ส. บัญชีรายชื่อแล้ว

ที่ประชุมตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมีมติรับคำร้องของผู้ตรวจการแผ่นดิน ที่ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. มาตรา 128 ซึ่งกำหนดเกี่ยวกับวิธีการคำนวณหา ส.ส. บัญชีรายชื่อ ของพรรคการเมือง มีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญมาตรา 91 หรือไม่ แต่ไม่ดำเนินการไต่สวน เนื่องจากเป็นปัญหาข้อกฎหมายตาม พ.ร....
28 กันยายน 2018

เงินเดือนข้าราชการยุค คสช. จ่ายเพิ่มเท่าไร ใครกระเป๋าตุง

เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไป รวมทั้งค่าครองชีพที่สูงขึ้น สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ผ่านการพิจารณากฎหมายให้ปรับเพิ่มเงินเดือน เงินประจำตำแหน่งของศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระแล้วเมื่อวานนี้   ขณะเดียวกันตลอด 4 ปีที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ซึ่งสวมหมวก 2 ใบ เป็นรัฐบาลด้วย ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายเป็นงบค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐ...
24 พฤษภาคม 2018

สนช. เร่งเครื่องยื่นศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย เตรียมส่งร่างกฎหมายลูก ส.ว. ให้นายกฯ ทันที เพราะมีการเร่งรัดเลือกตั้ง

นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือ สนช. กล่าวถึงกรณีศาลรัฐธรรมนูญมีมติเอกฉันท์ ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยที่มาสมาชิกวุฒิสภา หรือ ส.ว. ไม่ขัดรัฐธรรมนูญว่า ที่ผ่านมาต้องรอคำวินิจฉัยอย่างเป็นทางการจากศาลรัฐธรรมนูญ ตอนนี้มีการเร่งรัดการเลือกตั้ง จึงได้ส่งหนังสือด่วนไปยังศาลรัฐธรรมนูญในวันนี้ หากศาลวินิจฉัยว่าไม่ต้องรอค...
28 กันยายน 2017

สนช. มติเอกฉันท์รับหลักการ ‘พ.ร.ป. ศาล รธน.’ ห้ามวิจารณ์ศาลรัฐธรรมนูญ-ฝ่าฝืนติดคุก

     (28 ก.ย.) ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) มีมติเอกฉันท์ 198 เสียง งดออกเสียง 3 เสียง รับหลักการ ‘ร่าง พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ’ ในวาระที่ 1 ตามที่คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) เสนอ พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญจำนวน 22 คน ประกอบด้วยตัวแทนจากกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ คณะรัฐมนตรี และสมาชิก...