×

ผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)

LGBTQIA+
28 มิถุนายน 2022

ธอส. ปลดล็อกให้ลูกค้ากลุ่ม LGBTQIA+ สามารถกู้บ้านร่วมได้แล้ว

ธอส. ปรับปรุงเงื่อนไขการให้สินเชื่อของธนาคาร โดยกำหนดให้กลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศสามารถกู้ร่วมกันได้แล้ว   ฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ หรือ ธอส. เปิดเผยว่า ธนาคารตระหนักถึงการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและความเท่าเทียมทางเพศในสังคมไทย สนับสนุนให้กลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ (LGBTQIA+) สามารถมีที่อยู่อาศัยเป...
27 พฤษภาคม 2020

คณะกรรมการ ธอส. มีมติให้ ‘ฉัตรชัย ศิริไล’ นั่งเก้าอี้กรรมการผู้จัดการต่อวาระ 2

วันนี้ (27 พฤษภาคม) ปริญญา พัฒนภักดี ประธานกรรมการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ในวันนี้มีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหากรรมการผู้จัดการ ธอส. ที่มี ยุทธนา หยิมการุณ เป็นประธานคณะกรรมการสรรหาฯ เสนอ ฉัตรชัย ศิริไล ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ธอส. อีกวาระหนึ่ง    ทั้งนี้ ทางธนาคารเปิด...
25 พฤษภาคม 2020

คลังเปิดตัวเว็บไซต์ ‘เราไม่ทิ้งกัน-ด้านการเงิน’ รวมมาตรการช่วยเหลือของสถาบันการเงินของรัฐ 9 แห่ง

วันนี้ (25 พฤษภาคม) กมลภพ วีระพละ รองกรรมการผู้จัดการ และรักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) กล่าวว่า จากที่กระทรวงการคลังให้สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ร่วมกับ สมาคมสถาบันการเงินของรัฐ จัดทำเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน-ด้านการเงิน.com เพื่อเป็นช่องทางและรวบรวมการเข้าถึงข้อมูลมาตรการด้านการเงินของสถาบันการเงินของรัฐทั้ง 9...
29 กุมภาพันธ์ 2020

ธอส. ออกมาตรการลดดอกเบี้ยและค่างวดผ่อนฯ ให้ลูกค้า วงเงิน 10,000 ล้านบาท

ฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) กล่าวว่า จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ปัจจุบันมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นหลายประเทศ ซึ่งส่งผลกระทบกับเศรษฐกิจไทย ในภาคธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น ดังนั้น ธอส. ออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้าผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสฯ นี้    ทั...
16 ตุลาคม 2018

สนไหม รัฐเปิดตัวโครงการ ‘บ้านล้านหลัง’ ช่วยประชาชนมีที่อยู่อาศัย ผ่อนเดือนละ 3,800 บาท

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารเมื่อวันที่ 24 สิงหาคมที่ผ่านมา มีมติอนุมัติให้จัดทำ ‘โครงการบ้านล้านหลัง’ ภายใต้กรอบวงเงินรวม 60,000 ล้านบาท   สนับสนุนนโยบายรัฐบาลที่ต้องการช่วยเหลือให้ประชาชนได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง มุ่งเน้นกลุ่มผู้มีรายได้น้อย กลุ่มคนวัยทำงาน หรือผู้ที่...

Close Advertising