×
403340

จังหวัดสงขลา

จะนะรักษ์ถิ่น จะนะไม่หายนะ จังหวัดสงขลา ผังเมือง
2 ตุลาคม 2020

กลุ่มจะนะรักษ์ถิ่นและเครือข่าย จัดเวที ‘จะนะไม่หายนะ’ หน้าศาลากลางจังหวัดสงขลา คัดค้านมติการเปลี่ยนผังเมือง

ความเคลื่อนไหวของกลุ่มจะนะรักษ์ถิ่นล่าสุด หลังจากเมื่อวันที่ 28 กันยายนที่ผ่านมา มีการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดสงขลา และมีมติให้เปลี่ยนสีผังเมืองจะนะเป็นสีม่วง เพื่อเปิดพื้นที่ให้เกิดการสร้างนิคมอุตสาหกรรมจะนะก้าวหน้าแห่งอนาคต โดยคณะกรรมการที่ปรึกษาจำนวน 21 คน แต่งตั้งโดย จารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นผู้แต่งต...
จะนะ ประท้วง
29 กันยายน 2020

เครือข่าย ‘จะนะรักษ์ถิ่น’ เตรียมชุมนุมใหญ่ 2 ต.ค. หลังสงขลามีมติเปลี่ยนพื้นที่จะนะเป็นเขตอุตสาหกรรม แม้มีเสียงค้านจากชาวบ้าน

ความคืบหน้ากรณีการเปลี่ยนผังเมืองจะนะเป็นสีม่วง (เขตอุตสาหกรรม) ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากก่อนหน้านี้มีการเปิดรับฟังความคิดเห็นของชาวบ้านเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคมที่ผ่านมา เพื่อเปลี่ยนพื้นที่ใน 3 ตำบลของอำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ให้เป็นพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมจะนะ และในเวลาต่อมาคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563 ให้กรมโยธาธิการและผังเมือง ...
27 กันยายน 2020

ส.ว. ลงพื้นที่สงขลา ติวเข้มป้องกันทุจริตงบเยียวยาโควิด-19 เพื่อประโยชน์ประชาชน

วันนี้ (27 กันยายน) ที่ห้องประชุม CEO ศาลากลางจังหวัดสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา คณะกรรมาธิการกิจการองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ วุฒิสภา นำโดย กล้านรงค์ จันทิก ประธานคณะกรรมาธิการ ประชุมปรึกษาหารือร่วมกับหน่วยงานของจังหวัดสงขลาและหน่วยงานองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญระดับพื้นที่ โดยมี อำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยผู้แทนองค์การบริหา...
13 กรกฎาคม 2020

ชมคลิป: ‘สร้างสรรค์หรือทำลาย’ จะนะ ในวันเปิดเวทีรับฟังความเห็น สร้างนิคมอุตสาหกรรม

พื้นที่กว่า 16,753 ไร่ ใน 3 ตำบลของอำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา กำลังจะถูกพลิกให้เป็นเมืองอุตสาหกรรม ตามโมเดลเมืองต้นแบบ สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาพื้นที่ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติงบประมาณ 18,860 ล้านบาท มอบหมาย ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต) เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ  ...
10 กรกฎาคม 2020

จะนะคุมเข้ม-คัดค้าน พร้อมเปิดเวทีฟังความเห็นสร้างนิคม พรุ่งนี้

วันนี้ (10 กรกฎาคม) บรรยากาศที่อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ก่อนการเปิดรับฟังความคิดเห็นประชาชนในพื้นที่ เพื่อขับเคลื่อนโครงการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ในวันพรุ่งนี้ (11 กรกฎาคม) เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ดังกล่าวให้เป็นนิคมอุตสาหกรรม โดยมีจุดประสงค์หลักคือ ให้ประชาชนอยู่ดีมีสุข และพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบครบวงจร มีศูนย์อำนวยการบริหา...
10 กรกฎาคม 2020

คุมเข้ม-ขึงลวดหนามรอบโรงเรียน ก่อนเปิดเวทีฟังความเห็นนิคมจะนะพรุ่งนี้ หวั่นมือที่ 3 ก่อสถานการณ์

วันนี้ (10 กรกฎาคม) ที่อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา บรรยากาศก่อนวันเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการขับเคลื่อนโครงการเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ซึ่งจะมีการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ที่จะมีการพัฒนาพื้นที่สร้างนิคมอุตสาหกรรมใน 3 ตำบลของ อำเภอจะนะ นั่นคือตำบลตลิ่งชัน นาทับ และสะกอม กินพื้นที่กว่า 16,753 ไร่ ซึ่งเวท...