×
Menu

คนวัยเกษียณ

10 มกราคม 2019

10 อันดับประเทศที่ดีที่สุดสำหรับคนวัยเกษียณ

  จากการสำรวจและจัดอันดับประเทศน่าอยู่หลังเกษียณอายุจากทั่วทุกมุมโลกของ International Living ที่พิจารณาจากการขอวีซ่าเพื่อพักอาศัย ระบบสาธารณสุข สภาพภูมิอากาศ รวมถึงค่าครองชีพในปีล่าสุดพบว่า ‘ปานามา’ ถือเป็นประเทศที่ดีที่สุดสำหรับคนวัยเกษียณ โดยได้รับ 100 คะแนนเต็มจากการขอวีซ่าเพื่อพักอาศัย ส่งผลให้คะแนนรวมเฉลี่ยอยู่ที่ 88.9 ครองอันดับที่ ...