×

ก.ล.ต.

27 มีนาคม 2018

ก.ล.ต. ลงดาบกรณีปั่นหุ้น 25 ราย ปรับ 890 ล้านบาท ชง ปปง. จัดการต่อ

ร้อนวงการหุ้นอีกครั้ง เมื่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ต. ยื่นเรื่องให้พนักงานอัยการฟ้องผู้กระทำผิด 25 ราย ฐานร่วมกันสร้างราคาหลักทรัพย์ 6 หลักทรัพย์ พร้อมส่งเรื่องต่อให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือ ปปง. พิจารณาต่อ   วันที่ 26 มีนาคมที่ผ่านมา ก.ล.ต. เปิดเผยการดำเนินการตามกฎหมายกับผู้กระทำผิด 2...
14 มีนาคม 2018

ก.ล.ต. เข้มธุรกิจ Wealth เสนอให้มีระบบครบวงจร ห้ามจ่ายส่วนแบ่งที่ปรึกษา

ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นแนวทางการสนับสนุนผู้ให้บริการให้คำปรึกษาด้านการวางแผนทางการเงิน ภายใต้โครงการ Wealth Advice for All ซึ่งเปิดให้ผู้ประกอบธุรกิจทั้งรายปัจจุบันและรายใหม่ เข้ามาเป็นผู้ให้บริการแนะนำและวางแผนทางการเงินแก่ผู้ลงทุนทั่วไปที่มีเงินลงทุนโดยไม่จำกัดการบริการเพียงเฉพาะผู้ลงทุนรายใหญ่ หรือผู้ที่มีเงินลงทุนสูงเท่านั้น แนวทางที่ ก...
Close Advertising