‘ทางเลือก’ ของเด็กอาชีวะที่ไม่จำเป็นต้องจบลงที่ความรุนแรงเสมอไป

       หากมองประเทศไทยย้อนกลับไปยัง … อ่านเพิ่มเติม ‘ทางเลือก’ ของเด็กอาชีวะที่ไม่จำเป็นต้องจบลงที่ความรุนแรงเสมอไป