×

8 Minutes History

8 Minutes History

ชื่อรายการ: 8 Minutes History
Host: วิทย์ สิทธิเวคิน
Description: พอดแคสต์ประวัติศาสตร์ เล่าให้ง่ายภายใน 8 นาที ชื่อบางชื่อ เหตุการณ์บางเหตุการณ์ รายการนี้จะอธิบายให้กระจ่าง เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้อดีตที่ผ่านมา และเพื่อนำบางข้อคิดมาปรับใช้กับชีวิตประจำวัน
Category: Historical Education

16 พฤษภาคม 2022

การสำรวจโบราณคดีพุทธประวัติ ผ่านบันทึกของพระถังซัมจั๋งและหลวงปู่ฟาเหียน

เอพิโสดนี้จะพูดถึงการทำงานด้านโบราณคดี เพื่อศึกษาประวัติศาสตร์พุทธศาสนาในยุคต้น การสำรวจประวัติพุทธกาลของ Alexander Cunningham ผู้เป็นบิดาด้านโบราณคดีของอินเดีย เพื่อทำความเข้าใจและพิสูจน์พุทธศาสนา ผ่านการอ้างอิงจากบันทึกการเดินทางของหลวงปู่ฟาเหียนและพระถังซัมจั๋ง เส้นทางการเดินทางของทีมสำรวจจะเป็นอย่างไรบ้าง ติดตามได้ในเอพิโสดนี้   ...
8 Minutes History EP117
12 พฤษภาคม 2022

การหลบหนีคดีอาชญากรสงครามของหมอโรคจิต Josef Mengele

เอพิโสดนี้จะพาไปศึกษาจุดจบชีวิตของนายแพทย์ Josef Mengele แห่งค่ายกักกันนาซี ผู้ที่มีฉายาว่าเทพแห่งความตาย เพราะเป็นแพทย์ที่ผ่าวิจัยชาวยิวในการพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของชนชาติอารยัน แต่หลังจากที่ค่ายกักกันถูกปลดปล่อย ชีวิตของนายแพทย์เมนเกเลสามารถรอดพ้นจากคดีอาชญากรสงคราม เพราะสามารถหลบหนีจากการตรวจสอบรอยสักที่แขน และมีวิธีหลบหนีออกจากเยอรมนีไปได้อย่างย...
อิตาลีภายใต้เผด็จการ Benito Mussolini แห่งพรรคฟาสซิสต์
10 พฤษภาคม 2022

อิตาลีภายใต้เผด็จการ Benito Mussolini แห่งพรรคฟาสซิสต์

เอพิโสดนี้จะพาย้อนรอยประวัติศาสตร์อิตาลี ในฐานะรัฐชาติภายใต้การนำของเผด็จการมุสโสลินี ที่ต้องการเดินหน้าสร้างความยิ่งใหญ่ของฟาสซิสต์ ผ่านการปลุกเร้าประชาชน และสร้างความหวังในการที่จะพาอิตาลีให้ยิ่งใหญ่เสมือนเป็นจักรวรรดิโรมันที่ 2 กระบวนการรวมอิตาลี หรือ ‘Risorgimento’ กินเวลายาวนานหลายสิบปี จนกระทั่งมุสโสลินีสามารถรวบอำนาจเบ็ดเสร็จ สถาปนาอิตาลีเป็...
10 พฤษภาคม 2022

ความขัดแย้งแห่งคาบสมุทรซาอุดีอาระเบีย พื้นที่ฮิญาซและนัจญด์

เอพิโสดนี้จะชวนทำความเข้าใจประวัติศาสตร์ซาอุดีอาระเบียช่วงสงครามโลกครั้งที่ 1 ในสมัยที่ชาวอาหรับได้ความช่วยเหลือจากอังกฤษในการขับไล่ชาวออตโตมันออกจากพื้นที่ฮิญาซ (Hejaz) จนออตโตมันล่มสลาย นำไปสู่การรวบรวมพื้นที่ในคาบสมุทรอาระเบีย โดยเฉพาะการรวบรวมพื้นที่ตอนในของคาบสมุทรอาระเบียหรือนัจญด์ (Nejd) ยุทธศาสตร์สำคัญที่พยายามประกาศเป็นเอกราชออกจากฮิญาซ อั...
10 พฤษภาคม 2022

Josef Mengele แพทย์อาชญากรสงครามแห่งค่ายกักกันนรก Auschwitz

คำว่า Eugenics แปลเป็นภาษาไทยว่า ‘สุพันธุศาสตร์’ มีความหมายถึง ศาสตร์ว่าด้วยเรื่องการจัดการชาติพันธ์ุ พันธุกรรมให้ดี ให้สมบูรณ์ และการที่จะได้มาซึ่งชาติพันธ์ุที่ดี สมบูรณ์ และบริสุทธิ์ตามนิยาม ก็จะต้องบริหารให้คนที่มียีน DNA ที่มีคุณสมบัติดีนั้นเจริญพันธ์ุ และทำให้คนที่มียีนด้อย หรือ DNA ที่ต่ำกว่ามาตรฐานปราศจากคุณสมบัตินั้นไม่สามารถที่จะเจริญพันธ์...
8 Minutes History EP115
5 พฤษภาคม 2022

บทเรียนจากนาซีสู่ความมั่นคงของประชาธิปไตยเยอรมนี

หนึ่งในจุดพลิกผันที่ทำให้พรรคนาซีเยอรมนีได้รับคะแนนความนิยม คือเหตุการณ์ ‘ฟองสบู่แตกที่ตลาดหุ้นวอลล์สตรีท’ ทำให้ประชาชาชนที่ขาดความเชื่อมั่นในประชาธิปไตยไวร์มาร์หันมาเทใจให้กับพรรคนาซี แต่หลังจากที่ฮิตเลอร์ได้รับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและรวบอำนาจไว้ที่ตนเองและสถาปนาตนเป็นผู้นำสูงสุด นำเยอรมนีเข้าสู่สงครามโลก และการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิวในเวลาต่อมา รวม...
8 Minutes History EP114
3 พฤษภาคม 2022

วิวัฒนาการประชาธิปไตยเยอรมนี ความล้มเหลวของ ‘สาธารณรัฐไวมาร์’

เอพิโสดนี้จะพาย้อนรอยประวัติศาสตร์เยอรมนีช่วงก่อนที่จะมีประชาธิปไตยที่มั่นคง กล่าวคือช่วงแห่งความล้มเหลวของ ‘สาธารณรัฐไวมาร์’ การเมืองช่วงระหว่างหลังสงครามโลกครั้งที 1 จนถึงช่วงสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่ อดอล์ฟ ฮิตเลอร์ ออกกฎหมายให้อำนาจเบ็ดเสร็จและสถาปนาตนเป็นผู้นำเผด็จการ    ถึงแม้รัฐธรรมนูญในยุคนั้นยังให้อำนาจแก่ประธานาธิบดี ...
8 Minutes History EP113
28 เมษายน 2022

ความสัมพันธ์ของมุสโสลินีกับฮิตเลอร์ และจุดจบเผด็จการฟาสซิสต์

เอพิโสดนี้จะพาย้อนรอยประวัติศาสตร์อิตาลีในช่วงที่มุสโสลินีเดินหน้าสร้างความยิ่งใหญ่ของฟาสซิสต์ ในช่วงที่มุสโสลินีพบกับ อดอล์ฟ ฮิตเลอร์   ฮิตเลอร์ได้รับอิทธิพลจากมุสโสลินีหลายประการ และมั่นใจว่าเขาได้พันธมิตรร่วมรบที่แข็งแกร่ง แต่สำหรับมุสโสลินีคือการก้าวสู่การเป็นหนึ่งในผู้นำโลก ความสัมพันธ์ของผู้นำเผด็จการท้ังสองประเทศจะเป็นอย่างไร และม...
ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย
22 เมษายน 2022

ก่อตั้งราชอาณาจักร ‘ซาอุดีอาระเบีย’ แหล่งพลังงานสำคัญของโลก

ซาอุดีอาระเบีย ถือเป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีความมั่งคั่งทางด้านพลังงานและมีประวัติศาสตร์น่าสนใจ เนื่องจากเป็นชาติที่สามารถพลิกฟื้นเศรษฐกิจจากการขุดพบน้ำมันดิบในปี 1938 เอพิโสดนี้จึงพาย้อนรอยประวัติศาสตร์ ‘ซาอุดีอาระเบีย’ ในช่วงที่มีการรวมพื้นที่ฮิญาซและนัจญด์ โดยสมเด็จพระราชาธิบดีอับดุลอะซีซ อิบน์ ซะอูด พระมหากษัตริย์รัชกาลแรก อีกทั้งยังมีการการขุดพบท...
บทบาทของJakob Fugger กับสำนักวาติกัน และการปรับตัวของชนชั้น ‘Bourgeoisie’
6 เมษายน 2022

บทบาทของJakob Fugger กับสำนักวาติกัน และการปรับตัวของชนชั้น ‘Bourgeoisie’

หากศึกษาประวัติศาสตร์วาติกันจะพบว่าในยุคของพระสันตะปาปาลีโอที่ 10 นั้น เป็นช่วงเดียวกันกับที่ ‘Jakob Fugger the Rich’ ทำงานให้กับสำนักการคลังของวาติกัน ผ่านการเสนอตัวเพื่อเป็นตัวกลางในการขายใบไถ่บาปสำหรับการระดมทุนไปสร้างมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ ทำให้ตระกูล Fugger สามารถสร้างกำไรเป็นอย่างมาก จนนำไปสู่การเกิดชนชั้นกระฎุมพี (Bourgeoisie) และระบบทุนนิยม ซ...

Close Advertising