อะไรคือเนื้องานแท้ๆ ของอาชีพดูแลศิลปิน (Artist Relation)

“คอนเสิร์ตก็ดูฟรี นักดนตรีก็ได้เจอ” เป็นนิยามที่หล … อ่านเพิ่มเติม อะไรคือเนื้องานแท้ๆ ของอาชีพดูแลศิลปิน (Artist Relation)