×
398004

กสิกรไทยชี้ โควิด-19 ฉุดรายได้ท่องเที่ยวหด 7.87 แสนล้านบาท คาดวีซ่า STV ช่วยเพิ่มรายได้ 1.5-2 พันล้านบาท

18.09.2020
  • LOADING...

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยเปิดเผยว่า การแพร่ระบาดของโควิด-19 นับจากต้นปี 2563 ส่งผลต่อการใช้จ่ายของชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยในช่วง 7 เดือนแรกของปี 2563 หดหายไปราว 7.87 แสนล้านบาท และส่งผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้าง 

 

จากการที่เมื่อวันที่ 15 กันยายนที่ผ่านมา คณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักการแนวทางการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาในไทยเพิ่มเติม ได้แก่ กลุ่มชาวต่างชาติที่ต้องการเดินทางมาพำนักระยะยาวประเภทพิเศษ หรือ Special Tourist Visa (STV) สามารถอยู่ในไทยได้ 90 วัน โดยจะมีเงื่อนไข เช่น การกักตัวในห้องพัก 14 วัน ฯลฯ เบื้องต้นคาดว่าจะเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเดือนตุลาคม 2563 

 

ขณะที่กลุ่มเป้าหมายหลักของ STV คือนักท่องเที่ยวที่มีกำลังซื้อสูง และยังต้องติดตามข้อกำหนดที่ภาครัฐจะออกมาเพิ่มเติม 

 

อย่างไรก็ตาม จากแนวทางการเปิดให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าประเทศ ซึ่งกำหนดจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาในไทยสัปดาห์ละ 100-300 คน ดังนั้นศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดว่า หากช่วง 2 เดือนสุดท้ายของปี 2563 มีนักท่องเที่ยวเข้ามาตามเป้าหมาย จะสร้างรายได้เพิ่มขึ้นราว 1,500-2,200 ล้านบาท แต่ขึ้นอยู่กับความพร้อมของทางการ 

 

นอกจากนี้ปี 2563 แม้ว่าไทยจะมีการผ่อนคลายการเดินทางให้นักท่องเที่ยวต่างชาติ แต่จากสถานการณ์โควิด-19 ที่ยังไม่คลี่คลาย ซึ่งทำให้เงื่อนไขและค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวสูงขึ้น อาจทำให้นักท่องเที่ยวต่างชาติยังไม่กลับมาได้ชัดเจน 

 

ทั้งนี้ ทางศูนย์วิจัยกสิกรไทยมองว่า ในช่วงที่เหลือของปี 2563 นักท่องเที่ยวต่างชาติยังคงมีจำนวนจำกัด ทำให้ทั้งปี 2563 นักท่องเที่ยวต่างชาติน่าจะอยู่ที่ราว 6.72 ล้านคน โดยส่วนใหญ่มาจากช่วง 7 เดือนแรกของปี 2563 ที่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติประมาณ 6.69 ล้านคน (ข้อมูลของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา) โดยคาดว่าปีนี้จะเป็นช่วงต่ำสุดของการท่องเที่ยวไทย

 

พิสูจน์อักษร: ภาวิกา ขันติศรีสกุล

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories