ตรวจสอบหมายเลขผู้สมัคร

เขตเลือกตั้งที่ {{selectedZone.zone}} {{selectedZone.province}}

อำเภอ {{dis.area}}
เฉพาะ
ตำบล {{subdisin}}
ยกเว้น
ตำบล {{subdisex}}

{{selectedCandidates.length}} ผู้ลงสมัคร

{{items.Title}} {{items.FirstName}} {{items.LastName}}

{{items.PartyName}}

{{(items.CandidateNo)}}