ECONOMIC FORUM 2023 : FUTURE READY THAILAND เศรษฐกิจไทยไล่ล่าอนาคต

3

Days

40

Speakers

10

Showcase

ABOUT

เศรษฐกิจไทยพร้อมแค่ไหนที่จะไล่ล่าสู่อนาคต
ท่ามกลางพายุแห่งความเปลี่ยนแปลง
เมื่อมหาวิกฤต (Polycrisis) ถาโถมและท้าทาย
ในทุกมิติ เศรษฐกิจถดถอย สงครามปะทุ
มหาอำนาจห้ำหั่น การค้าเปลี่ยนทิศ
พลังงานเปลี่ยนผ่าน เทคโนโลยีไล่กวด
หุ่นยนต์คุกคาม และโลกร้อนเกินเยียวยา


คว้าโอกาส ล่าอนาคต ล้วงอินไซต์
และหาคำตอบพร้อมกันที่
THE STANDARD ECONOMIC FORUM
2023: FUTURE READY THAILAND
งานฟอรัมแห่งปีที่รวมผู้นำระดับโลก
และไทยกว่า 40 คน จากทุกภาคส่วน
หลายเจเนอเรชัน หลากความคิด
จัดต่อเนื่องสู่ปีที่ 4

Mega Trends 2024

เจาะลึกเมกะเทรนด์ปี 2024
โลกกำลังไปทางไหน อุตสาหกรรม
เคลื่อนไปทิศใด ผู้นำควรคว้าโอกาส
และปิดความเสี่ยงอย่างไร

Global Insights
and Knowledge

เข้าถึงอินไซต์ รู้ข้อมูลที่อัปเดตล่าสุด
ก่อนใครจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริง

Networking and Access
to Leaders

คลุกวงใน แลกเปลี่ยนความรู้กับ
ผู้นำทางความคิดระดับโลกและไทย

Platform for Collaboration

เปิดโอกาสในการสร้างความร่วมมือ
กับผู้นำ-ผู้ออกแบบนโยบาย
2,000 คนในอีเวนต์เดียว

SPEAKERS

เศรษฐา ทวีสิน
นายกรัฐมนตรี
Mr.Fabrizio Zarcone
World Bank Country Manager
for Thailand
Robert F. Godec
U.S. Ambassador to Thailand
ดร.เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ
ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
ศาสตราจารย์พิเศษ
ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย
อดีตรองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
ศ.กิตติคุณ ดร.สุรชาติ บำรุงสุข
อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ
ที่ปรึกษาสถาบันวิจัยภัทร
กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร
ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล
ประธานกรรมการ
สภาธุรกิจตลาดทุนไทย (FETCO)
ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์
ประธานสถาบันวิจัย
เพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)
รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
สภากาชาดไทย
ดร.สันติธาร เสถียรไทย
Future economy advisor and
former MD of Global Tech Company
ผยง ศรีวณิช
ประธานสมาคมธนาคารไทย
สมโภชน์ อาหุนัย
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)
ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ
ประธานมูลนิธิคณะก้าวหน้า
ดร.อาร์ม ตั้งนิรันดร
ผู้อำนวยการศูนย์จีนศึกษา
สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และอาจารย์คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Jeep Kline
UC Berkeley Faculty and Founder
of Venture Capital Fund
ดร.ณภัทร จาตุศรีพิทักษ์
ผู้ก่อตั้ง Vialink และกรรมการบริหาร
สถาบันอนาคตไทยศึกษา
ดร.ศุภศรณ์ สุวจนกรณ์
อาจารย์ประจำสถาบันวิทยสิริเมธี
ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ
อธิบดีกรมสรรพสามิต
รศ.ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์
ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการ
เทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล
ดร.การดี เลียวไพโรจน์
ประธานเจ้าหน้าที่อนาคตศาสตร์
และสินทรัพย์ดิจิทัล ฟิวเจอร์เทลส์ แล็บ
โดย MQDC
ศ.ดร.สิริพรรณ นกสวน สวัสดี
อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร
ประธานกรรมการ
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

EARLY BIRD TICKET