นักวิจัยพบอนุภาคพลาสติกปนเปื้อนในหิมะอาร์กติก

งานวิจัยตีพิมพ์ในวารสาร Science Advance เปิดเผยว่า คณะน … อ่านเพิ่มเติม นักวิจัยพบอนุภาคพลาสติกปนเปื้อนในหิมะอาร์กติก